czwartek, 22 października 2020

zmiany w organizacji XXXIII OF

UWAGA!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zostały wprowadzone zmiany w organizacji pierwszego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. Najważniejsza z nich to konieczność dostarczania prac i wszelkich dokumentów jedynie drogą elektroniczną.

W celu zgłoszenia udziału należy:

Dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym Programie OF i opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Praca pisemna nie powinna przekraczać objętości 20 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).

Jeżeli w szkole powołana została komisja szkolna OF lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej należy przesłać komisji lub opiekunowi na wskazany adres mailowy:

A .pracę w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx, lub PDF) do wstępnej oceny

B.skan wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszeniowy uczestnika XXXIII Olimpiady Filozoficznej” zawierający „Oświadczenie autora pracy” oraz podpisaną „Klauzulę informacyjną RODO”. 

Komisja szkolna lub szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej przesyła pracę uczestnika (w wersji elektronicznej) wraz ze skanem wypełnionego formularza oraz klauzuli informacyjnej na wskazany adres mailowy t.dreinert@interia.pl w terminie podanym w aktualnym Programie OF, tzn. do 30.11.2020 r. 

Więcej: http://ptfilozofia.pl/2020/10/20/zmiany-w-organizacji-i-etapu-of-ze-wzgledu-na-zagrozenie-epidemiologiczne/#more-1272

sobota, 17 października 2020

zawieszenie dyżuru

 W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, wprowadzeniem nauki hybrydowej/zdalnej oraz zamknięciem budynków uczelni dla osób trzecich,  dyżur sekretarza KOOF zostaje zawieszony do odwołania.  

Kontakt mailowy i telefoniczny pozostaje bez zmian.

środa, 13 grudnia 2017

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Sekretarz Komitetu Okręgowego OF w Katowicach: mgr Tomasz Dreinert


Dyżur (od 07 października): środa, godz. 7.45-8.30, pok. 326, Wydział Nauk Społecznych U. Śl. w Katowicach, ul. Bankowa 11.


Kontakt:
-mail: t.dreinert@interia.pl
-tel.: 501 584 927 (proszę nagrywać wiadomości głosowe)

materiały dodatkowe

Komitet Główny OF:
ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, p. 160, 00-330 Warszawa
tel. (22) 826-52-31, w. 759; (22) 657-27-59
www.ptfilozofia.pl
e-mail: olimpiad@ifispan.waw.pl


Materiały edukacyjne: http://ptfilozofia.pl/materialy-edukacyjne/

Regulamin OF

Regulamin XXXIII OF pod adresem: http://ptfilozofia.pl/regulamin/